Koło Łowieckie Nr 61 SARNA w Kłecku

|

System PZŁ

|

Aktualności
|
GALERIA
|
Kontakt
|
E-mail
 
O NAS
*
Historia koła
*
Zarząd koła
*
Komisja rewizyjna
*
Członkowie
*
Kraina Wiecznych Łowów
*
Odznaczenia Łowieckie
 
                  UCHWAŁY               (tylko dla członków)
*
Komunikaty
*
Walnego Zgromadzenia
*
Projekty i opinie
 
GOSPODARKA ŁOWIECKA
*
Mapa Obwodu
*
Terminarz polowań
*
Kalendarz Łowiecki
*
Ożywić pola
 
PRZYDATNE LINKI
*
PZŁ Zarząd Główny
*
PZŁ Z.O. w Poznaniu
*
Faza księżyca
*
Pogoda
*
Testy - budowa zwierząt
*
Testy - tematyka Łowiecka
 
INNE
*
Łowiectwo dla najmłodszych
*
Przepisy kulinarne
*
Do pobrania
*
Leksykon Łowiecki
 
 
 
 
 
 
 

Program poznania struktury wiekowej i płciowej kaczek strzelnych w Polsce.

Program poznania struktury  gatunkowej i wiekowej gęsi strzelanych  w Polsce.

Aby zwiększyć stan wiedzy zwracamy się z prośbą o przesłanie informacji o strzelonych ptakach.

Poznajmy dokładniej nasze kaczki i gęsi!

                W sprawozdawczości łowieckiej dotyczącej liczebności i pozyskania zwierząt łownych poza poszczególnymi gatunkami jeszcze do niedawna funkcjonowały trzy grupy składające się z kilku gatunków. Są nimi kuny, dzikie kaczki i dzikie gęsi. Uzyskiwane w ten sposób dane niestety nie pozwalały śledzić faktycznych zmian liczebności pozyskania poszczególnych gatunków w tych grupach, które mimo bliskiego spokrewnienia mają zupełnie odmienną ekologię czy zasięg występowania. Dodatkowo w sprawozdaniach dot. zwierzyny drobnej nie uwzględnia się rozgraniczenia wieku oraz płci strzelonych zwierząt taj jak np. u jeleniowatych. A są to kluczowe parametry populacji dające szereg bardzo istotnych danych w kwestii zarządzenia populacjami.

 

                Worek naszych "łownych dzikich kaczek" skupia w sobie 4 gatunki tj. krzyżówkę, cyraneczkę, głowienkę oraz czernicę.  Wszystkie cztery gatunki różnią sie od siebie preferencjami siedliskowymi, liczebnością fenologią legów czy migracji oraz wieloma innymi aspektami. 

                Upierzenie skrzydeł kaczek pozwala bardzo precyzyjnie kreślić nie tylko gatunek ale również płeć i wiek poszczególny osobników.

                Analogiczna sytuacja dotyczy "łownych dzikich gęsi" w skład których wchodzi gęgawa, gęś białoczelna oraz gęś zbożową, która od zaszłego roku została podzielona na dwa odrębne gatunki tj. na gęś zbożową i  gęś tundrową.  Mimo dużej bliskości spokrewnienia a nawet występowania razem w tych samych warunkach siedliskowych przez większą część roku plany łowieckie i wszelkie statystyki powinny być prowadzone dla tych gatunków osobno.

                Zabarwienie koloru dzioba oraz kształt głowy pozwala precyzyjnie określać gatunki strzelonych gęsi ale również określać ich wiek i różnicować ptaki które urodziły się w danym okresie lęgowym od ptaków dorosłych.

Aby zwiększyć dotychczasowy stan naszej wiedzy na temat łownych gatunków kaczek i gęsi zwracam się z prośbą do  kół łowieckich i poszczególnych myśliwych gdzie poluje się nawet w niewielkich ilościach na te ptaki o przesłanie zdjęć rozpostartych skrzydeł strzelonych kaczek i głów gęsi z informacją gdzie i kiedy ptaki zostały pozyskane.

 krakowskibartosz@wp.pl lub na nr 607824853

 Najbardziej wartościowe dane będą gdy w akcje zaangażuje się większa liczba członków danego koła i informacje o strzelonych ptakach będą prowadzone na bieżąco w trakcie całego okresu polowań na danym zbiorniku wodnym lub w jego okolicy.

Jeśli uda nam się uzyskać odpowiednio dużą liczbę informacji będziemy mogli odpowiedzieć na tak ważne pytania:

1
Jaka jest struktura pozyskania kaczek i gęsi w Polsce, tzn. jaki jest procentowy udział poszczególnych gatunków. 
2

Jaki jest udział młodych (pierwszorocznych) osobników - parametr ten pozwoli nam na określenie sukcesu lęgowego danego gatunku w danym roku, a w okresie wieloletnim będzie odzwierciedlał trendy populacji poszczególnych gatunków.
3
Jakie jest rozmieszczenia pozyskania poszczególnych gatunków na terenie kraju w czasie jesiennej migracji i zimowania.
4 W jakich miesiącach (okresach) i w jakim natężeniu strzelamy osobniki poszczególnych gatunków.
5 Jak pogoda będzie miała wpływ na pozyskanie 

* Jest to działanie, które nie będzie generować dodatkowych czynności.

* Wszystkie informacje będą pochodzić z ptaków strzelonych, czyli tych które będziemy mieć w ręku.

* Jedyna rzecz jakiej oczekujemy to przesłanie droga mailową lub smsem dobrej jakości zdjęcia rozpostartych skrzydeł strzelonych kaczek lub głowy strzelonych gęsi.

* Najcenniejsze będą  dane z danego obwodu na przestrzeni całego sezonu ale nawet pojedyncze zgłoszenia będą przydatne!!!

Prosimy o przekazanie tej informacji u siebie w kołach, zwłaszcza wśród osób lubiących polować na kaczki i gęsi.

Wyniki tych badań będą wykorzystywane w modelowaniu populacjami oraz przy zarządzaniu i planowaniu pozyskania. 

Wyniki zostaną corocznie opracowywane i publikowane w prasie łowieckiej oraz publikacjach naukowych. Tego typu działania były już kilka razy podejmowane  w Polsce gdzie zbierano skrzydła strzelonych kaczek. Obecnie praktycznie każdy telefon komórkowy wyposażony jest w dobrej jakości aparat fotograficzny i zbieranie tego typu danych stało się jeszcze łatwiejsze i praktycznie bez kosztowe. Co do gęsi nigdy wcześniej tego typu badania nie były robione w skali kraju.

Zachęcam wszystkich którym zależy na zgłębianiu wiedzy o gatunkach łownych. Dane pochodzące z tych programów będą bardzo ważne dla zarządzania zasobami ptactwa wodnego i pomogą zabezpieczyć przyszłość polowania na ptactwo wodne dla przyszłych pokoleń.

Najlepsze tego typu badania prowadzone są w Stanach Zjednoczonych gdzie od 40 lat corocznie myśliwi przekazują dane o 90 000 strzelonych kaczek, 20 000 strzelonych gęsi.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tego projektu proszę o kontakt mailowy na adres krakowskibartosz@wp.pl

Bartosz Krąkowski

 

 

                          << Wstecz