Koło Łowieckie Nr 61 SARNA w Kłecku

|

System PZŁ

|

Aktualności
|
GALERIA
|
Kontakt
|
E-mail
 
O NAS
*
Historia koła
*
Zarząd koła
*
Komisja rewizyjna
*
Członkowie
*
Kraina Wiecznych Łowów
*
Odznaczenia Łowieckie
 
                  UCHWAŁY               (tylko dla członków)
*
Komunikaty
*
Walnego Zgromadzenia
*
Projekty i opinie
 
GOSPODARKA ŁOWIECKA
*
Mapa Obwodu
*
Terminarz polowań
*
Kalendarz Łowiecki
*
Ożywić pola
 
PRZYDATNE LINKI
*
PZŁ Zarząd Główny
*
PZŁ Z.O. w Poznaniu
*
Faza księżyca
*
Pogoda w Kłecku
*
Testy - budowa zwierząt
*
Testy - tematyka Łowiecka
 
INNE
*
Łowiectwo dla najmłodszych
*
Przepisy kulinarne
*
Do pobrania
*
Leksykon Łowiecki
 
 
 
 
 
 
 
 

początek

koniec

początek

koniec

jeleń szlachetny     jenot, szop pracz i norka amerykańska

przez cały rok

byki

21-08

koniec lutego

łanie

01-09

15-01

cielęta

01-09

koniec lutego

               
jeleń sika     piżmak

11-08

15-04

byki, łanie, cielęta

01-10

15-01

w ROH

przez cały rok

               
daniel     zając szarak, dz.królik

01-11

31-12

byki

01-09

koniec lutego

w drodze odłowu

01-11

15-01

łanie

01-09

15-01

cielęta

01-09

koniec lutego

muflon     jarząbek słonka
tryki

01-10

koniec lutego

początek    |    koniec

początek/koniec

owce i jagnięta

01-10

15-01

01-09     do  30-11

01-09  do  21-12

sarna     bażant    
kozły

11-05

30-09

koguty

01-10

koniec lutego

kozy i koźlęta

01-10

15-01

kury ( tylko w OHZ )

01-10

31-01

DZIK
lochy - cały rok
------------------------------
odyńce, wycinki, przelatki, warchlaki - cały rok (przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego)
kuropatwa

11-09

21-10

w drodze odłowu

11-09

15-01

borsuk

11-09

30-11

kaczki    
w obwodach łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew

cały rok

krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernice

15-08

21-12

tchórze, kuny leśne i dom

01-09

31-03

gołąb grzywacz    
w obwodach łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew

 

 

15-08

30-11

   
lis

01-06

31-03

gęsi:zbożowe,białoczelne

01-09

21-12

w obw. łow. w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ost. dwóch latach zasiedlenie zająca, bażanta lub kuropatwy

cały rok

woj. zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie,

    do 31-01

gęgawy

01-09

21-12

woj. zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie,     do 15-01
łoś     łyska    
byki, klępy, łoszaki

pod całoroczną ochroną

 

15-08

21-12

szakal złocisty od 1 sierpnia do końca lutego, a na terenach obwodów łowieckich na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok.

UWAGA: na szakale poluje się dopiero od 1 sierpnia 2018r! co wynika z Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.
Jeżeli początek okresu polowań przypada na dzień następny po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy
Dzik - za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego