Koło Łowieckie Nr 61 SARNA w Kłecku

|

System PZŁ

|

Aktualności
|
GALERIA
|
Kontakt
|
E-mail
 
O NAS
*
Historia koła
*
Zarząd koła
*
Komisja rewizyjna
*
Członkowie
*
Kraina Wiecznych Łowów
*
Odznaczenia Łowieckie
 
                  UCHWAŁY               (tylko dla członków)
*
Komunikaty
*
Walnego Zgromadzenia
*
Projekty i opinie
 
GOSPODARKA ŁOWIECKA
*
Mapa Obwodu
*
Terminarz polowań
*
Kalendarz Łowiecki
*
Ożywić pola
 
PRZYDATNE LINKI
*
PZŁ Zarząd Główny
*
PZŁ Z.O. w Poznaniu
*
Faza księżyca
*
Pogoda
*
Testy - budowa zwierząt
*
Testy - tematyka Łowiecka
 
INNE
*
Łowiectwo dla najmłodszych
*
Przepisy kulinarne
*
Do pobrania
*
Leksykon Łowiecki
 
 
 
 
 
 
 

Program aktywnej edukacji ekologicznej "Łowca Polskiego"

ARTYKUŁY HISTORIA PROJEKTU REMIZY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
 

Redakcja „Łowca Polskiego” od wielu lat prowadzi na swoich łamach aktywną edukację ekologiczną. Realizuje też programy, których celem jest wzmacnianie wrażliwości ekologicznej młodych ludzi.

 

Od 2005 roku organizowana jest przez „Łowiec Polski” akcja „Ożywić pola”. Zgodnie z tematyką priorytetową działania, głównymi celami akcji są przedsięwzięcia promujące zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej. Realizowana jest ona we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, Lasami Państwowymi oraz Zarządem Głównym PZŁ. 

 

Liczba aktywnych uczestników to kilka – kilkanaście tysięcy uczniów, kilkuset nauczycieli i myśliwych.  Akcja – pośrednio – angażuje całe społeczności szkolne i całe koła łowieckie, więc ogólna liczba to rocznie, co najmniej dwadzieścia, dwadzieścia kilka tysięcy osób. Program adresowany jest do młodzieży szkolnej, a także nauczycieli oraz członków Polskiego Związku Łowieckiego i leśników. Obejmie głównie wsie i małe miasta, choć możliwe jest w nim uczestnictwo także szkół z miast większych – jeśli współpracować będą one z kołami łowieckimi dysponującymi obwodami łowieckimi na terenach polnych.

 

Głównymi celami akcji „Ożywić pola” są przedsięwzięcia promujące realizacje zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej, a przede wszystkim aktywna edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej, a także nauczycieli i członków Polskiego Związku Łowieckiego w dziedzinie ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej; wzbogacanie różnorodności biologicznej na ponad połowie powierzchni naszego kraju objętej działalnością rolniczą, oraz na obrzeżach lasów; zaangażowanie w praktyczne proekologiczne działania młodzieży szkolnej, nauczycieli, członków PZŁ, kandydatów na myśliwych, a także leśników.

Program zakłada – jako podstawowe zadanie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – wyspowe nasadzanie drzew i krzewów, czyli tworzenie tzw. remiz śródpolnych, a także zakładanie nowych lub pielęgnację istniejących oczek wodnych, a więc również wzbogacanie ekotonów polno – leśnych, co w efekcie stwarza bardzo korzystne warunki żerowe i osłonowe dla zwierząt bytujących w polnych ekosystemach (zające, kuropatwy, bażanty, sarny, ptactwo śpiewające, ptactwo wodno – błotne itd.) i wzmacnia bioróżnorodność w przyrodzie.

 

 

Corocznie w regulaminie znajdowały się zadania dotyczące tworzenia nowych remiz oraz pielęgnacja już istniejących. Priorytetem było zakładanie oczek wodnych lub pielęgnacja istniejących. Organizatorzy promowali działania edukacyjne nt. programu NATURA 2000 oraz potrzeby istnienia remiz śródpolnych. Przedmiotem działań konkursowych był corocznie bohater danej edycji. Uczestnicy projektu przygotowywali między innymi lekcje, konkursy, wystawy, gazetki, wycieczki i wiele, wiele innych przedsięwzięć. Wszystko dokumentowali w sprawozdaniach, które zgodnie z regulaminem odsyłali do Organizatora.