Koło Łowieckie Nr 61 SARNA w Kłecku

|

System PZŁ

|

Aktualności
|
GALERIA
|
Kontakt
|
E-mail
 
O NAS
*
Historia koła
*
Zarząd koła
*
Komisja rewizyjna
*
Członkowie
*
Kraina Wiecznych Łowów
*
Odznaczenia Łowieckie
 
                  UCHWAŁY               (tylko dla członków)
*
Komunikaty
*
Walnego Zgromadzenia
*
Projekty i opinie
 
GOSPODARKA ŁOWIECKA
*
Mapa Obwodu
*
Terminarz polowań
*
Kalendarz Łowiecki
*
Ożywić pola
 
PRZYDATNE LINKI
*
PZŁ Zarząd Główny
*
PZŁ Z.O. w Poznaniu
*
Faza księżyca
*
Pogoda
*
Testy - budowa zwierząt
*
Testy - tematyka Łowiecka
 
INNE
*
Łowiectwo dla najmłodszych
*
Przepisy kulinarne
*
Do pobrania
*
Leksykon Łowiecki
 
 
 
 
 
 
 

Program aktywnej edukacji ekologicznej "Łowca Polskiego"

ARTYKUŁY HISTORIA PROJEKTU REMIZY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
  

ROK BOBRA    

Finał trzeciej edycji konkursu „Ożywić pola 2007-2008. Rok bobra” odbył się 12 czerwca 2007 roku w Warszawie, w sali konferencyjnej Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Przypominał rozdanie hollywoodzkich Oscarów. Poza członkami jury nikt do końca nie znał nazwy zwycięskiej szkoły. Po raz pierwszy nagrody rzeczowe dostali także myśliwi. ( czytaj dalej....kliknij tutaj )

 

ROK CIETRZEWIA    

Program aktywnej edukacji ekologicznej „Ożywić pola 2008 / 2009. Rok cietrzewia” to IV już edycja akcji skierowanej do dzieci i młodzieży w kategoriach szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Akcję ogłosił i propaguje na swoich łamach i stronie internetowej miesięcznik „Łowiec Polski”. Partnerami programu byli: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Polski Związek Łowiecki, Minister Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.( czytaj dalej....kliknij tutaj )

 

ROK ZAJĄCA    

Głównymi celami akcji „Ożywić Pola” są przedsięwzięcia promujące zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej. Program zakładał, jako podstawowe zadanie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – wyspowe nasadzanie drzew i krzewów, czyli tworzenie tzw. remiz śródpolnych. Drugim zadaniem miała być pielęgnacja (i dosadzenia dodatkowych roślin) już istniejących remiz, a także zakładanie oczek wodnych oraz pielęgnacja istniejących cieków wodnych. Ważnym elementem programu było przeprowadzenie zajęć lekcyjnych (ewentualnie z udziałem myśliwych) na temat sytuacji zająca w Polsce, ale i także poświęconych ochronie innych zagrożonych gatunków zwierzyny drobnej. Z realizacji wszystkich działań uczniowie uczestniczący w programie przygotować mieli do dnia 15 maja 2010 r. sprawozdania.( czytaj dalej kliknij tutaj )

 

ROK SARNY    

W roku szkolnym 2010/2011 Gimnazjum im. prof. Władysława Nehringa z Kłecka wzięło udział w projekcie „Ożywić pola” po raz czwarty. W „Ożywić pola. Rok Sarny” wzięła udział rekordowa liczba uczestników – 169 szkół ze wszystkich województw i z 40 okręgów Polskiego Związku Łowieckiego. Edycja realizowana była od czerwca 2010 roku do października 2011 roku.( czytaj dalej....kliknij tutaj )

 

ROK TRZNADLA    

Program „Ożywić Pola 2013/2014. Rok trznadla” był VIII już edycją akcji skierowanej do młodzieży szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Od maja 2013 r. do listopada 2014 r. uczestniczyło w niej 135 szkół z całej Polski ( w tym 6 szkół z Wielkopolski). Kłeckie gimnazjum wzięło udział w projekcie „Ożywić pola” po raz piąty. Gimnazjum od wielu lat współpracuje z Kołem Łowieckim Nr 61 „Sarna” z Kłecka oraz Urzędem Miejskim Gminy Kłecko. ( czytaj dalej....kliknij tutaj )

 

Spotkanie 1    

Gratulacje Polskiego Związku Łowieckiego – Zarządu Okręgowego w Poznaniu oraz Koła Łowieckiego Nr 61 „Sarna” z Kłecka za sukces w „Roku Zająca”. 
Kłecko – 26 czerwca 2010 r.( czytaj dalej....kliknij tutaj )

 

Spotkanie 2    

Spotkanie z koordynatorem ogólnopolskim, p. Mirosławem Głogowskim. 
Sympozjum ekologiczne projektu „Ożywić Pola. Rok sarny”. 
Kłecko – 19 listopada 2010 r.( czytaj dalej....kliknij tutaj )

 

Spotkanie 3    

Spotkanie z koordynatorem ogólnopolskim, p. Mirosławem Głogowskim. 
Sympozjum ekologiczne projektu „Ożywić Pola. Rok trznadla”. 
Kłecko – 3 grudnia 2013 r.( czytaj dalej....kliknij tutaj )

 

 << Wstecz