Koło Łowieckie Nr 61 SARNA w Kłecku

|

System PZŁ

|

Aktualności
|
GALERIA
|
Kontakt
|
E-mail
 
O NAS
*
Historia koła
*
Zarząd koła
*
Komisja rewizyjna
*
Członkowie
*
Kraina Wiecznych Łowów
*
Odznaczenia Łowieckie
 
                  UCHWAŁY               (tylko dla członków)
*
Komunikaty
*
Walnego Zgromadzenia
*
Projekty i opinie
 
GOSPODARKA ŁOWIECKA
*
Mapa Obwodu
*
Terminarz polowań
*
Kalendarz Łowiecki
*
Ożywić pola
 
PRZYDATNE LINKI
*
PZŁ Zarząd Główny
*
PZŁ Z.O. w Poznaniu
*
Faza księżyca
*
Pogoda w Kłecku
*
Testy - budowa zwierząt
*
Testy - tematyka Łowiecka
 
INNE
*
Łowiectwo dla najmłodszych
*
Przepisy kulinarne
*
Do pobrania
*
Leksykon Łowiecki
 
 
 
 
 
 
 

Historia naszego koła

 

Trudno jest określić dokładną datę powstania organizacji myśliwskich działających na terenie gminy Kłecko. Działające obecnie Koło Nr 61 "SARNA" w Kłecku jest spadkobiercą założonego w 1926 roku Koła Myśliwych w Kłecku. Założycielami i wieloletnimi działaczami tego Koła byli: Józef Kutzner, Michał Sieradzki, Franciszek Plewiński i Czesław Kałużny. W początkowym okresie działalności Koło Myśliwych zajmowało się szkoleniem myśliwych, kultywowaniem tradycji myśliwskich oraz wprowadzaniem nowych metod hodowli zwierzyny i jej ochrony. Na jesieni 1947 roku część wyżej wymienionych działaczy, 

do których doszli Franciszek Zięty z Dębnicy, Julian Frankowski i Ludwik Ogórkiewicz z Bielaw, Janusz Zdrojny z Kłecka, Jan Siepak z Czech, Czesław Kałużny i Józef Wilczyński z Gorzuchowa oraz Bolesław Mikołajczak z Polskiej Wsi, zawiązuje Koło Łowieckie Nr 15 w Kłecku, które prowadzi gospodarkę łowiecką w obwodzie nr 104 o pow. 4425 ha i 108 o pow. 5372 ha. Prezesem Koła zostaje Janusz Zdrojny. W spadku po działaniach wojennych pozostała niewielka populacja zwierzyny grubej, natomiast stosunkowo dobrze zachowała się populacja zwierzyny drobnej. Gospodarka łowiecka opiera się głównie na hodowli zająca, kuropatwy, bażanta i początkowo jest prowadzona przez Powiatową Radę Narodową w Gnieźnie. Dopiero w 1973 roku, zgodnie z zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej przekazuje do koła wszelkie obowiązki związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej. Na początku istnienia Koła polowano głównie na wymienione już gatunki i lisy oraz drapieżniki krukowate, lecz niewiele zachowało się śladów z pierwszych polowań. Założyciele polują w krainie wiecznych łowów.
W 1975 roku zmianie ulega numer Koła z 15 na 61, który to posiada do dzisiaj. W międzyczasie Koło otrzymuje w dzierżawę obwód nr 24 o pow. 3975 ha i nr 25 o powierzchni 3737 ha. Po zmianie numeracji obwodów w 2005 roku przez Wojewodę Wielkopolskiego otrzymują one odpowiednio nr 155 i 156. W latach siedemdziesiątych funkcję prezesa obejmuje Mirosław Biruk, a łowczego Szczepan Serbin, a pod koniec lat siedemdziesiątych funkcję prezesa pełni Bogusław Dąbek, a łowczego Mieczysław Szcześniak. W tym okresie Koło zapoczątkowało na szeroką skalę zasilanie obwodów bażantem oraz ochronę łowisk przed szkodnikami łowieckimi. Na początku lat osiemdziesiątych funkcję prezesa obejmuje Tadeusz Frąckowiak, a łowczego Janusz Ogórkiewicz. Rozszerzono również skład zarządu o funkcję podłowczego, którą pełnił Ryszard Kopecki. Obecnie w zarządzie pracują następujący członkowie: funkcję prezesa pełni Tadeusz Frąckowiak, łowczego Jan Siepak, wice łowczego Jarosław Frankowski, skarbnika Dariusz Klembalski, a sekretarza Dariusz Majorczyk. Pracę zarządu nadzoruje Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem Waldemara Kujawskiego.

historię naszego Koła i nie jest to naszym zamiarem. Lecz zadziwiająca jest żywotność tej grupy ludzi – spadkobierców wieloletniej tradycji myśliwskiej. Nie tylko potrafili przystosować się do nowych niełatwych przecież warunków, lecz są także inicjatorami i organizatorami wielu przedsięwzięć na niwie łowieckiej.

 

 

 

 

Jubileusz Koła Łowieckiego  nr 61 SARNA w Kłecku – październik 2007r.

 

    Rocznicowe uroczystości rozpoczęły się od poświęcenia – ufundowanej przez myśliwych kapliczki św. Huberta w Waliszewie. Aktu poświęcenia dokonał ksiądz dziekan Mirosław Kędzierski.

Dalszy ciąg uroczystości miał miejsce już w Kłecku. Na Placu Powstańców Wlkp. spotkali się myśliwi spod znaku sarny. Ich rodziny, zaproszeni goście, poczty sztandarowe okolicznych kół łowieckich i kłeckich szkół, sympatycy i przyjaciele oraz mieszkańcy miasta.  Stamtąd, pod przewodnictwem orkiestry dętej zgromadzeni udali się do kościoła parafialnego w Kłecku.

Mszę św. koncelebrował ks. Biskup Wojciech Polak oraz ksiądz Mirosław Kędzierski. Podczas nabożeństwa biskup Wojciech Polak dokonał aktu poświęcenia sztandaru. Biskup Wojciech Polak wygłosił piękne kazanie, a przedstawiciele koła złożyli na jego ręce oraz na ręce księdza proboszcza dary wykonane z myśliwskich trofeów. Po liturgii pod przewodnictwem orkiestry dętej , nastąpił przemarsz przez miasto. Ciąg dalszy uroczystości miał miejsce w reprezentacyjnej Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku. Spotkanie poprowadził Marian Siepak. W tej części jubileuszu między innymi, udekorowano sztandar Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej i wręczono go kołu Sarna w Kłecku. Przypomniano również 60 lat historii Koła Sarna oraz uhonorowano medalami i
okolicznościowymi upominkami zasłużonych działaczy. Brązowe Medale Zasługi Łowieckiej otrzymali: Mirosław Biruk, Telesfor Karwański, Kazimierz Krupa, Marian Leśny i Marian Siepak. Wojewódzki Sejmik Łowiecki nagrodził medalami Za Zasługi w Rozwoju Wielkopolskiego Łowiectwa następujące osoby: Tadeusza Frąckowiaka i Ryszarda Karwańskiego, Ryszarda Kopeckiego, Janusza Ogórkiewicza i Jana ( juniora) Siepaka. Natomiast Starosta powiatu Gnieźnieńskiego przyznał Medale Milenijne Jerzemu Małeckiemu i Tadeuszowi Frąckowiakowi oraz wyróżnienie Przemysławowi Janowskiemu. Burmistrz Gminy Kłecko – Marek Kozicki uhonorował z kolei Medalem 750- lecia Lokacji Kłecka Henryka Anglerta, Mariana Siepaka. Andrzeja Pawlaka oraz wyróżnił Ireneusza Koźmę.

Na spotkanie do Ośrodka Kultury przybyli między innymi: poseł Tadeusz Tomaszewski, przewodnicząca Rady Powiatu – Danuta Winiarska, wicestarosta Piotr Gruszczyński. Z Poznania specjalnie na jubileusz, przyjechał prof. dr hab. Jerzy Siepak, który obdarował sympatycznymi upominkami wszystkich członków koła. Po części oficjalnej zebrani obejrzeli specjalnie przygotowany na tę okoliczność program artystyczny. Jako pierwszy zaprezentował się Zespól Reprezentacyjny Polskiego Związku Łowieckiego. Po nim wystąpiły działające przy M-GOK  w Kłecku formacje taneczne i wokalne oraz dziecięcy zespół muzyczny ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Gnieźnie. 

Rocznicowe obchody zakończyły się wspólnym obiadem

Opracował: Tadeusz Frąckowiak             

 

 

 

             
 

70-lecie Koła Łowieckiego Nr 61 Sarna w Kłecku

Wstęp

Kościół

Część Oficjalna

Piknik

Biesiada

Inne

 

  przejdź do Aktualności 2012 - 2014 ( materiał archiwalny ) >>