Koło Łowieckie Nr 61 SARNA w Kłecku

|

System PZŁ

|

Aktualności
|
GALERIA
|
Kontakt
|
E-mail
 
O NAS
*
Historia koła
*
Zarząd koła
*
Komisja rewizyjna
*
Członkowie
*
Kraina Wiecznych Łowów
*
Odznaczenia Łowieckie
 
                  UCHWAŁY               (tylko dla członków)
*
Komunikaty
*
Walnego Zgromadzenia
*
Projekty i opinie
 
GOSPODARKA ŁOWIECKA
*
Mapa Obwodu
*
Terminarz polowań
*
Kalendarz Łowiecki
*
Ożywić pola
 
PRZYDATNE LINKI
*
PZŁ Zarząd Główny
*
PZŁ Z.O. w Poznaniu
*
Faza księżyca
*
Pogoda w Kłecku
*
Testy - budowa zwierząt
*
Testy - tematyka Łowiecka
 
INNE
*
Łowiectwo dla najmłodszych
*
Przepisy kulinarne
*
Do pobrania
*
Leksykon Łowiecki
 
 
 
 
 
 
 
 

początek

koniec

początek

koniec

jeleń szlachetny     jenot, szop pracz i norka amerykańska

przez cały rok

byki

21 Sierp.

koniec lutego

łanie

01 Wrz.

15 Stycz

cielęta

01 Wrz.

koniec lutego

               
jeleń sika     piżmak

11 Sierp.

15 Kwiec.

byki, łanie, cielęta

01 Paźdz.

15 Stycz

w ROH

przez cały rok

               
daniel     zając szarak, dz.królik

01 List.

31 Grudz.

byki

01 Wrz.

koniec lutego

w drodze odłowu

01 List

15 Stycz

łanie

01 Wrz.

15 Stycz

cielęta

01 Wrz.

koniec lutego

muflon     jarząbek słonka
tryki

01 Paźdz.

koniec lutego

początek    |    koniec

początek/koniec

owce i jagnięta

01 Paźdz.

15 Stycz.

01 Wrz.     do  30-11

01-09  do  21-12

sarna     bażant    
kozły

11 Maj

30 Wrz.

koguty

01 Paźdz.

koniec lutego

kozy i koźlęta

01 Paźdz.

15 Stycz

kury ( tylko w OHZ )

01 Paźdz.

31 Stycz.

DZIK
lochy - cały rok
------------------------------
odyńce, wycinki, przelatki, warchlaki - cały rok (przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego)
kuropatwa

11 Wrz.

21 Paźdz.

w drodze odłowu

11 Wrz.

15 Stycz.

borsuk

11 Wrz.

30 List.

kaczki  ZMIANA !!!

ZMIANA !!!

w obwodach łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew

cały rok

krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernice

01 Wrz.

31 Gr.

tchórze, kuny leśne i dom

01 Wrz.

31 Marz.

gołąb grzywacz    
w obwodach łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew

 

 

15 Sierp.

30 List.

   
lis

01 Czer.

31 Marz.

gęsi:zbożowe,białoczelne

01 Wrz.

21 Grudz.

w obw. łow. w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ost. dwóch latach zasiedlenie zająca, bażanta lub kuropatwy

cały rok

woj. zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie,

    do 31 Stycz.

gęgawy

01 Wrz.

21 Grudz.

woj. zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie,     do 15 Stycz.
łoś     łyska  ZMIANA !!! ZMIANA !!!
byki, klępy, łoszaki

pod całoroczną ochroną

 

01 Wrz.

31 Grudz.

szakal złocisty od 1 sierpnia do końca lutego, a na terenach obwodów łowieckich na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok.

UWAGA: na szakale poluje się dopiero od 1 sierpnia 2018r! co wynika z Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.
Jeżeli początek okresu polowań przypada na dzień następny po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy
Dzik - za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego